Člen Společenstva kominíků ČR
Člen Společenstva kominíků ČR

Kominictví Petr Červeňák

     Naše firma se zabývá kompletním servisem, zajišťující bezproblémový a bezpečný provoz všech odtahů spalin od spotřebičů na jakékoliv druhy paliv. Provádíme pravidelné výmety a kontroly průduchů, opravy stávajících komínových těles i montáže nových komínových systémů. V neposlední řadě nabízíme i poradenskou činnost pro výstavbu nových komínů v novostavbách všech druhů objektů s vypracováním revizí a technických zpráv, včetně tepelně technických návrhů komínů.

VÝMETY - OPRAVY - VLOŽKOVÁNÍ - STAVBY NOVÝCH KOMÍNŮ

Měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek

     Veškerá naše činnost je prováděna v zásadách platných norem pro bezpečný odtah spalin do volného ovzduší - EN 1443/10 2004, ČSN 73 4201/11 2002 a vyhláška č111 z roku 1987.

REVIZE KOTLŮ

Provádíme revize kotlů
dle zákona č. 201/2012 sb. o ochraně ovzduší

     Dále nabízíme výškové práce pomocí horolezecké techniky, pokrývačské a klempířské práce, opravy a montáže hromosvodů.

 

Ověřená firma kominík Petr Červeňák   Spolehlivá firma 2010 - 2011