Člen Společenstva kominíků ČR
Člen Společenstva kominíků ČR

Certifikace Kominictví Červeňák

REVIZE KOTLŮ

Odborná způsobilost pro montáž, údržbu a revize kotlů ekoscroll a jejich uvedení do trvalého provozu

Odborná způsobilost pro montáž, údržbu a revize kotlů ekoscroll a jejich uvedení do trvalého provozu.
Doklad opravňuje způsobilou osobu k provádění kontrol technického stavu a provozu dle zákona č. 201/2012 sb. o ochraně ovzduší.

Certifikát k instalaci, provozu a údržbě spalovacího stacionárního zdroje.

Certifikát k instalaci, provozu a údržbě spalovacího stacionárního zdroje.
Oprávnění k provádění kontrol technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva dle příslušných ustanovení zákona 201/2012 sb. o ochraně ovzduší pro zdroje:
kategorie prohořívací UNI, kategorie odhořívací H3, H4, H4V, HS1, H6, H4EKO, K33, K40

Regionální autorizovaný prodejce a servisní technik kotlů.

Regionální autorizovaný prodejce a servisní technik kotlů typu KTP, PK, KTP PELLET, TKA, TKA BIO, ROJEK A, ROJEK A BIO ve všech výkonových variantách.
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s., prodej tepelné techniky tímto potvrzují, že držitel tohoto certifikátu je garantem dodržování vysoké úrovně odborného prodeje, montáže a servisu teplovodních kotlů výše uvedených typů včetně znalosti jejich technických údajů, užitných vlastností a předností, prezentace a reklamačního řádu.

Certifikát k instalaci, provozu a údržbě spalovacího stacionárního zdroje.

Certifikát k instalaci, provozu a údržbě spalovacího stacionárního zdroje.
Oprávnění k provádění kontrol technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva dle příslušných ustanovení zákona 201/2012 sb. o ochraně ovzduší pro zdroje:
Všechny krbová kamna, kachlová kamna, krby a krbové vložky s teplovodním výměníkem vyráběné firmou ABX, spol. s r.o. Rumburk.

Certifikát k instalaci, provozu a údržbě spalovacího stacionárního zdroje.

Oprávnění k instalaci, provozu a údržbě spalovacího stacionárního zdroje.
Oprávnění k provádění kontrol technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva dle příslušných ustanovení zákona 201/2012 sb. o ochraně ovzduší pro zdroje:
Všechny krbová kamna, kachlová kamna, krby a krbové vložky s teplovodním výměníkem vyráběné firmou ABX, spol. s r.o. Rumburk.

 

 

VÝMETY - OPRAVY - VLOŽKOVÁNÍ - STAVBY NOVÝCH KOMÍNŮ

Měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek. Kontrola spalinových cest podle §9 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší.

Měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek. Kontrola spalinových cest podle §9 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší.

Měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek. Kontrola spalinových cest.

Měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek. Kontrola spalinových cest.

Revizní technik komínů.

Revizní technik komínů.

Revizní technik komínů.

Revizní technik komínů.

Spolehlivá firma 2010 - 2011

Spolehlivá firma 2010 - 2011.