Člen Společenstva kominíků ČR
Člen Společenstva kominíků ČR

Měření účinnosti spalování

Kominictví Petr Červeňák

Na základě požadavků platných zákonů o ochraně ovzduší, provádíme autorizované měření účinnosti spalování malých zdrojů. Na tuto činnost vlastníme platné oprávnění.

Veškerá naše činnost je prováděna v zásadách platných norem pro bezpečný odtah spalin do volného ovzduší - EN 1443/10 2004, ČSN 73 4201/11 2002 a vyhláška č111 z roku 1987.

Kontroly spalinových cest od plynových spotřebičů.